Јавне набавке – окончан поступак

ЈНВВ 1-Р 02/2019 – радови

Адаптација и реконструкција дома „Тодор Милићевић“ у Косовској Митровици Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1-M 01/2019 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНМВ 6-У 01/2019 – услуга

Услуге физичко техничког обезбеђења Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору    

ЈНМВ 1-РО 13/2018 – добра

Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору