ЈНВВ 1-E 04/2017 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-КМ 13/2017 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 1-X 12/2017 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Е 11/2017 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-KM 10/2017 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II