ЈНМВ 2-Е 11/2017 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-KM 10/2017 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 11-Р 09/2017 – радови

Изградња вишенаменског објекта (магацин и радионица) на два нивоа између Студентског дома I и Студентског дома II у Лепосавић Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 10-Р 07/2017 – радови

Набавка и уградња туш кабина – паравана на постојеће кадице у купатилима  Студентског Дома III и Дома V Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору