ЈНВВ 1-Р 02/2018 – радови

Замена кровних прозора на Студентском дому IV Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 5-Р 01/2018 – радови

Изградња противпожарних степеница на објектима Студентских домова I, II, V и VI у Косовској Митровици и Студентским домовима I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-РО 03/2018 – добра

Набавка сервера за систем евиденције исхране студената и штампача за израду Студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 2-У 02/2018 – услуга

Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкамa Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Н 01/2018 – добра

Набавка флаширане воде за потребе студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору