ЈНМВ 2-У 06/2018 – услуга

Послови хигијенско здравствене заштите, обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од I до III Партија I – Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ – Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама…Continue Reading →

ЈНМВ 3-Н 04/2018 – добра

Алкохолна и безалкохолна пића и топли напици за потребе Ресторана и Бифеа Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1-Р 02/2018 – радови

Замена кровних прозора на Студентском дому IV Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 5-Р 01/2018 – радови

Изградња противпожарних степеница на објектима Студентских домова I, II, V и VI у Косовској Митровици и Студентским домовима I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору