ЈНМВ 5-Н 12/2016 – добра

Набавка алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака за потребе Ресторана и Бифеа Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1-E 06/2016 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 3-У 11/2016 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација измена бр. I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНВВ 1-М 03/2016 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору…Continue Reading →

ЈНМВ 1-ХТЗ 10/2016 – добра

Радна и заштитна опрема Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору