ЈНМВ 2-РО 03/2018 – добра

Набавка сервера за систем евиденције исхране студената и штампача за израду Студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 2-У 02/2018 – услуга

Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкамa Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Н 01/2018 – добра

Набавка флаширане воде за потребе студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНВВ 1-М 05/2017 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна докуменатција Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору…Continue Reading →

ЈНМВ 1-У 14/2017 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори број I Конкурсна документација – Измена I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија…Continue Reading →