ЈНВВ 1-М 03/2016 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација  

ЈНМВ 1-ХТЗ 10/2016 – добра

Радна и заштитна опрема Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-КМ 09/2016 – добра

Набавка електронских картица и потрошног материјала за потребе студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6-Р 11/2016 – радови

Надкривање улаза Дома у Блацу са регулацијом кишне канализације и хидроизолацијом објекта, израда темељног парапетног зида са уградњом металне ограде Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору Партија-II  

ЈНМВ 5-Р 08/2016 – радови

Испорука и уградња антиклизних трака и светлећих симбола кретања и светлећих симбола кретања Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору