ЈНМВ 1-У 15/2019 – услуге

Осигурање имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација – Измена бр. I

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III