Archive for јул 2016

ЈНМВ 1-ОС 07/2016 – добра

Набавка душека за потребе смештаја студената у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору