Archive for новембар 2019

ЈНМВ 1-У 15/2019 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација – Измена бр. I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија III    

ЈНМВ 1-КМ 14/2019 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНВВ 1-E 04/2019 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору    

ЈНМВ 1-Х 13/2019 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Oбавештење о закљученом уговору