Archive for јул 2017

ЈНМВ 2-KM 10/2017 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 11-Р 09/2017 – радови

Изградња вишенаменског објекта (магацин и радионица) на два нивоа између Студентског дома I и Студентског дома II у Лепосавић Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору