Archive for октобар 2019

ЈНВВ 1-Н 03/2019 – добра

Животне намирнице, остали прехрамбени производи Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС

ЈНМВ 2-Е 12/2019 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору