Archive for фебруар 2014

Јавна набавка мале вредности Д 01/2014

Набавка посластичарских производа за потребе исхране студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ