Archive for новембар 2018

ЈНМВ 1-У 14/2018 – услуга

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Партија I Oбавештење о закљученом уговору – Партијa II Oбавештење о закљученом уговору – Партија III

ЈНМВ 1-РО 13/2018 – добра

Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНВВ 1-E 04/2018 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору