Archive for јун 2016

ЈНВВ 5-Р 05/2016 – радови

Изграња топловодне мреже од Градске топлане до објеката Студентског центра “Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1-Х 03/2016– добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1- КМ 05/2016 – добра

Канцеларијски материјал обликован у две истоврсне  целине (партије) Партија I – Канцеларијски материјал Партија II – Штампани обрасци Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 2-Е 06/2016 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе  пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4-Р 04/2016 – радови

Санација оштећених зидова, хидро изолација WC-а и купатила, набавка и уградња ламината у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору