ЈНМВ 1-ОС 04/2020 – добра

Набавка намештаја у студентским собама Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Kонкурсна документација – Измена бр. I