Archive for децембар 2016

ЈНМВ 5-Н 12/2016 – добра

Набавка алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака за потребе Ресторана и Бифеа Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору