Archive for септембар 2016

ЈНМВ 1-ХТЗ 10/2016 – добра

Радна и заштитна опрема Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-КМ 09/2016 – добра

Набавка електронских картица и потрошног материјала за потребе студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6-Р 11/2016 – радови

Надкривање улаза Дома у Блацу са регулацијом кишне канализације и хидроизолацијом објекта, израда темељног парапетног зида са уградњом металне ограде Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору Партија-II