Archive for септембар 2018

ЈНМВ 2-Е 10/2018 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору