Archive for новембар 2017

ЈНВВ 1-М 05/2017 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна докуменатција Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору…Continue Reading →

ЈНМВ 1-У 14/2017 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори број I Конкурсна документација – Измена I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија…Continue Reading →