ЈНМВ 2-Р 02/2020 – радови

Текуће одржавање студентских соба  (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору