Archive for мај 2017

ЈНМВ 2-У 02/2017 – услуге

Послови хигијенско санитарне заштите Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обевештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија III

ЈНВВ 1-Н 02/2017 – добра

Животне намирнице, остали прехрамбени производи Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закључено ОС – Партија I Обавештење о закључено ОС – Партија II Обавештење о закључено ОС – Партија III Обавештење о закључено ОС – Партија IV Обавештење…Continue Reading →