Archive for јун 2019

ЈНМВ 3-Р 08/2019 – радови

Замена дотрајалих водовоних и грејних цеви и оштећених радијатора  у објектима Студентских центра Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4-У 07/2019 – услуге

Послови хигијенско санитарне заштите Позив за подношење понуда  Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија III

ЈНМВ 5-Р 06/2019 – радови

Замена ПВЦ прозора на објектима Студентског дома I и II у Косовској Митровици и Студентском дому I у Лепосавићу Позив за пчодношење понуда Конкурсна документација  Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4-Р 05/2019 – радови

Замена подних облога у објектима Студентских домова I, III и Дому I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Р 04/2019 – радови

Текуће одржавање студентских соба  (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору