Јавне набавке – окончан поступак

ЈНМВ 4-У 03/2020 – услуге

Послови хигијенско санитарне заштите Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Партија I Oбавештење о закљученом уговору – Партија II Oбавештење о закљученом уговору – Партија III  

ЈНМВ 2-Р 02/2020 – радови

Текуће одржавање студентских соба  (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 6-У 01/2020 – услуге

Услуге физичко техничког обезбеђења Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 1-У 15/2019 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација – Измена бр. I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија III    

ЈНМВ 1-КМ 14/2019 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II