Archive for септембар 2017

ЈНМВ 1-X 12/2017 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Е 11/2017 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору