Archive for мај 2015

ЈНВВ бр. 1-М 03/2015 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНВВ бр. 5-Р 02/2015 – радови

Санација објекта оштећеног влагом у собама, холу и ходницима, замена оштећене унутрашње столарије и собног инвентара, санација и хидро изолација WC-а и купатила ученичког Дома II Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору