Archive for април 2014

Јавна набавка мале вредности 1-КМ 05/2014

Канцеларијски материјал – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ I – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ II