ЈНМВ 6-У 01/2020 – услуге

Услуге физичко техничког обезбеђења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору