Archive for јун 2014

Јавна набавка мале вредности 3-Р 08/2014

Санација купатила Студентског дома III – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности 5-Р 07/2014

Извођење молерско-фарбарских радова на објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

Јавна набавка мале вредности 2-Р 06/2014

Реконструкција подних облога у објекту Студентског дома „Тодор Милићевић“ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ