Archive for април 2018

ЈНМВ 2-РО 03/2018 – добра

Набавка сервера за систем евиденције исхране студената и штампача за израду Студентских картица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору  

ЈНМВ 2-У 02/2018 – услуга

Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкамa Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору