Archive for март 2014

Јавна набавка мале вредности 1-ХТЗ 05/2014

Радна и заштитна одећа и опрема – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности 1-Х 04/2014

Средства за одржавање хигијене – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набвка велике вредности – отворени поступак 2-Р 01/2014

Израда главног пројекта и извођење радова у сутерену Студентског дома VI у Косовској Митровици – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Д 03/2014

Набавка свежих кокошијих јаја за потребе исхране студента  Студентског центра „Приштина“  Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Д 02/2014

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ