Archive for октобар 2016

ЈНМВ 3-У 11/2016 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација измена бр. I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНВВ 1-М 03/2016 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору…Continue Reading →