Јавне набавке у току

ЈНМВ 3-Р 08/2019 – радови

Замена дотрајалих водовоних и грејних цеви и оштећених радијатора  у објектима Студентских центра Позив за подношење понуда Конкурсна документација