Јавна набавка мале вредности Д 01/2014

Набавка посластичарских производа за потребе исхране студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ