ЈНМВ бр. 1-О 01/2015 – добра

Одржавање, набавка и сервисирање резервних делова за ПОУ апарате