ЈНВВ бр. 2-У 04/2015- услуге

Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука корисника