ЈНВВ 2-Р 04/2016 – радови

Грађевинско занатски радови на објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од I до IV:

Партија I – Израда нових купатила, реконструкцијаи адаптација постојећих купатила

Партија II – Реконструкција подних и газећих површина

Партија III – Израда бетонских тротоара, набавка и уградња спољних плоча

Партија IV -Партија IV – Текуће одржавање студентских соба (бојење и глетовање оштећених зидних површина) и обрада фасадних зидова Студентског дома IV

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка ЈН – Партија III

Oбавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија IV