ЈНМВ 3-У 11/2016 – услуге

Осигурање имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена бр. I

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II