ЈНМВ 5-Н 12/2016 – добра

Набавка алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака за потребе Ресторана и Бифеа Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом ОС

Обавештење о закљученом уговору