ЈНМВ 2-У 02/2018 – услуга

Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкамa

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору