Archive for јун 2018

ЈНВВ 1-Р 02/2018 – радови

Замена кровних прозора на Студентском дому IV Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 5-Р 01/2018 – радови

Изградња противпожарних степеница на објектима Студентских домова I, II, V и VI у Косовској Митровици и Студентским домовима I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору