ЈНМВ 1-КМ 12/2018 – добра

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Oбавештење о закљученом ОС – Партија I

Oбавештење о закљученом ОС – Партија II

Oбавештење о закљученом уговору – Партија I

Oбавештење о закљученом уговору – Партија II