ЈНМВ 1-КМ 14/2019 – добра

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом ОС – Партија I

Обавештење о закљученом ОС – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II