Јавна набавка мале вредности Д 03/2014

Набавка свежих кокошијих јаја за потребе исхране студента  Студентског центра „Приштина“  Косовска Митровица

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ