Јавна набвка велике вредности – отворени поступак 2-Р 01/2014

Израда главног пројекта и извођење радова у сутерену Студентског дома VI у Косовској Митровици

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ