Јавна набавка мале вредности 1-КМ 05/2014

Канцеларијски материјал

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ I

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ II