Јавна набавка мале вредности 2-Р 06/2014

Реконструкција подних облога у објекту Студентског дома „Тодор Милићевић“

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ