Јавна набавка мале вредности 5-Р 07/2014

Извођење молерско-фарбарских радова на објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ