ЈНВВ бр. 1-Н 01/2016 – добра

Животне намирнице, остали прехрамбени производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом ОС – Партија I

Обавештење о закљученом ОС – Партија II

Обавештење о закљученом ОС – Партија III

Обавештење о закљученом ОС – Партија IV

Обавештење о закљученом ОС – Партија V

Обавештење о закљученом ОС – Партија VI

Обавештење о закљученом ОС – Партија VII

Обавештење о закљученом ОС – Партија VIII

Обавештење о закљученом ОС – Партија IX

Обавештење о закљученом ОС – Партија X

Обавештење о закљученом ОС – Партија XI

Обавештење о закљученом ОС – Партија XII

Обавештење о закљученом ОС – Партија XIII

Обавештење о закљученом ОС – Партија XIV

Обавештење о закљученом ОС – Партија XV

Обавештење о закљученом ОС – Партија XVI

Обавештење о закљученом ОС – Партија XVII

Обавештење о закљученом ОС – Партија XVIII

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III

Обавештење о закљученом уговору – Партија IV

Обавештење о закљученом уговору – Партија V

Обавештење о закљученом уговору – Партија VI

Обавештење о закљученом уговору – Партија VII

Обавештење о закљученом уговору – Партија VIII

Обавештење о закљученом уговору – Партија IX

Обавештење о закљученом уговору – Партија X

Обавештење о закљученом уговору – Партија XI

Обавештење о закљученом уговору – Партија XII

Обавештење о закљученом уговору – Партија XIII

Обавештење о закљученом уговору – Партија XIV

Обавештење о закљученом уговору – Партија XV

Обавештење о закљученом уговору – Партија XVI

Обавештење о закљученом уговору – Партија XVII

Обавештење о закљученом уговору – Партија XVIII