ЈНМВ бр. 3-У 1/2016 – услуге

Послови хигијенско здравствене заштите

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III