ЈНВВ 1-Р 02/2016 – радови

Партерно уређење – израда ограде око комплекса објеката Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору