ЈНМВ 2-Е 06/2016 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе  пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору