ЈНМВ 1- КМ 05/2016 – добра

Канцеларијски материјал обликован у две истоврсне  целине (партије)

Партија I – Канцеларијски материјал

Партија II – Штампани обрасци

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија II